Kanskje burde begrepet følelse forsvinne

Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at det ikke gir mening å bruke en fellesbetegnelse om følelser, kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at ordet følelse burde forsvinne ut av språket, og såklart ikke bare ordet, men også begrepet følelse. Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at begrepet følelse som fellesbegrep ikke gir mening.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212247064837407
https://www.facebook.com/groups/7987119213/permalink/10156375440874214/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Britney Spears – Overprotected

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Noen får hjelp som faktisk hjelper dem. Og noen får ikke den hjelpen som de trenger, og må slite med den opprinnelige lidelsen videre. Men noen av oss blir i tillegg til at det vi blir utsatt for ikke hjelper påført skade av psykiatriens metoder!! Noen har positiv effekt av psykiatriens metoder, noen har null effekt, men andre av oss har negativ effekt, vi blir altså påført lidelse i tillegg til den opprinnelige lidelsen. Den påførte lidelse er ubeskrivelig mye verre enn den opprinnelige lidelsen!! Og psykiatrien skjønner det ikke, de er ikke i stand til å se at det som de påfører oss faktisk ikke hjelper, men skader!! Psykiatrien er ikke istand til å se forskjellen på om deres metoder hjelper eller påfører skade!! Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Kommentar til: https://www.facebook.com/helsepartiet/posts/1955626844510459

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller skader

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om psykiatriens metoder hjelper eller skader. Tvangspsykiatrien har skadet meg, for å si det ubeskrivelig mildt, men de tror at de har hjulpet meg. Og den frivillige psykiatrien skjønner det heller ikke.

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller om de skader.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212136923963954

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangsbehandling er grovt mentalt overgrep, grov mental mishandling

Tvangsbehandling er grovt mentalt overgrep, grov mental mishandling. Tvangsbehandling må forbys uansett om det skjer poliklinisk når pasienten bor i en egen bolig eller om det skjer på sengeposter. De går altså inn i kroppene våre med kjemikalier, mot vår dypeste vilje, til og med langt inn i hjernene våre går de altså, mot vår dypeste vilje. Det er vedvarende overgrep, vedvarende mishandling, som fortsetter time etter time, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Såklart er det verre jo lengre det varer, men det er ubeskrivelig ille uansett hvor kort det varer også. Det er forbudt å gå inn i kjønnsorganet til folk mot deres vilje, men fortsatt går man altså inn i hjerneorganet vårt, mot vår dypeste vilje, fortsatt har man altså ikke skjønt at man ikke skal gå inn noe som helst steder i kroppen til folk, heller ikke inn i hjerneorganet, mot vår dypeste vilje. Tvangsbehandling er overgrep som ikke er over etter noen timer, men som fortsetter og fortsetter, enten kjemikaliene injiseres med sprøyte eller om pasienten tar kjemikaliene i pilleform, mot sin dypeste vilje. Og i tillegg må vi slite med senskader i åresvis, for å si det mildt. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak. Hvor lenge skal det drøye før dere våkner! Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/04/tvungent-psykisk-ettervern-kan-hindre-pasientenes-bedring

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Det som er åpenbart for noen, blindes andre av

Ord som er åpenbart forståelige for noen kan andre blindes fullstendig av. Hvorvidt det fins entydige ord, vil bare fremtidige ord vise. Inntil da trengs et stort nok mangfold av forskjellige ord som forklarer det samme. Mennesker er forskjellige og trenger forskjellige ord for å skjønne det samme. Men noe annet er hvordan man skal klare å utvikle mange nok forskjellige ord sånn at de fleste får ord som de skjønner.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1838817289515438/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangspsykiatri er så grovt at de ikke aner et snev av det

Både Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening, Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund er tilhengere av tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri er så grovt at de ikke aner et snev av det. Hadde de skjønt et snev av hvor grovt tvangspsykiatri er så ville de ikke engang i sine verste mareritt tenkt på å begå tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må ekstremt strengt forbys. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangsinnesperring og skjerming må forbys når det ikke er nødrettstvang, kun tillates som nødrettstvang. Tvangsmidler er allerede kun tillatt som nødrettstvang. Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys, både på sengeposter og poliklinisk. Tvangsbehandling er så grovt at de ikke skjønner et snev av det. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://www.facebook.com/tvangsforsk/posts/1568522876602467

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar