Medisinfri behandling må tilbys på alle tjenestenivå, gjennom hele behandlingsforløpet

PsykNytt skriver i bloggposten «Legemiddelfri behandling i psykiatrien» at Helsedirektoratets nettside med tips om medisinfri behandling er beregnet på vedlikeholdsbehandling og ikke akuttbehandling.

Min kommentar:

Det må også tilbys medisinfri akuttbehandling. Medisinfri behandling må tilbys på alle tjenestenivå, gjennom hele behandlingsforløpet. Og det må tilbys alle pasienter som selv ønsker det, uten unntak.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Christina Aguilera – So Emotional

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utdannelsesønske må fjernes

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse søker etter seniorrådgiver, jfr. stillingsannonse (Facebook). Det er veldig bra at senteret øker antall ansatte, men en av de ønskede kvalifikasjonene må fjernes.

“Utdannelse på masternivå” må fjernes fra stillingsannonsen. Det skal ikke være noe som helst favorisert ønske om utdannelse. Det skal heller ikke være noe som helst annet ønske om utdannelse. Ønsket om formelt utdannelsesnivå må fjernes. Uformell utdannelse er såklart også utdannelse. Men verken uformell utdannelse eller formell utdannelse er i nærheten av noe som helst entydig definert kunnskapsnivå innen psykisk helse, verken i erfaringskompetanse eller andre mer eller mindre definerte retninger innen psykisk helse.

Ikke før universiteter og høyskoler har etablert studieretninger i erfaringskompetanse innen psykisk helse, ikke minst også kliniske studieretninger, og også spesialiseringer, kan utdannelsesnivå ønskes – men selv da må det understrekes at dem som ikke har noen som helst formelle studier skal likestilles på alle måter med dem som har formelt studert. Selv om man ikke har avlagt en eneste eksamen, selv om man ikke har hatt et eneste øyeblikk med øynene rettet inn i bøker eller ørene eller annet rettet mot andre som prøver å forklare, så kan man være minst like godt kvalifisert. Uformell utdannelse er såklart også utdannelse.

Men det fins ikke engang entydig definert utdannelse på videregående skolenivå og heller ikke på grunnskolenivå innen psykisk helse. Mennesker er veldig mye mer forskjellige enn det som noen til nå har klart å formulere. Ingen har ennå klart å tilegne seg noe som helst entydig definert kunnskapsnivå om andre menneskers psykiske helse, verken gjennom formell eller uformell utdannelse. At man skjønner noen andre menneskers psykiske helse betyr ikke at man skjønner hvilke menneskers psykiske helse man ikke skjønner. Folk er mye mer forskjellige enn det som noen til nå har klart å beskrive.

Å vurdere andre menneskers kvalifikasjonsnivå innen psykisk helse er fortsatt ikke mulig. Det fins mye mer erfaringskompetanse enn det som blir undervist, kanskje fins det mye mer erfaringskompetanse enn det som noen gang kommer til å bli undervist. Forskjellige mennesker har mye mer forskjellig psykisk helse enn det som noen studieretninger til nå har klart å beskrive, for å si det mildt. Kanskje fins det noen psykiske mekanismer som er så vanlige at alle mennesker har dem, men kanskje fins det også noen psykiske mekanismer som er så sjeldne at ingen andre mennesker har dem. Men ingen har ennå klart å beskrive eventuelle likheter og langt fra forskjellene, for å si det mildt.

Forskjellige menneskers psykiske helse er kanskje så mye forskjellige fra hverandre at det aldri vil la seg beskrive, uansett har iallefall ingen til nå klart det.

Det fins ingen som har kunnskap på verken masternivå eller noe som helst annet formelt definert nivå om andre menneskers psykiske helse, ingen har ennå klart å tilegne seg slike kunnskapsnivå innen psykisk helse, verken gjennom formell eller uformell utdannelse.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Søker personer med erfaring med elektrosjokk til forskningsprosjekt ved Senter for medisinsk etikk, UiO

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/etikk-elektrosjokkterapi/index.html

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Some day the world will understand

(Photo: United Bible Socities / Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt

«Jeg tror på jordens forvandling, en tid, et sted, en gang,
skal alle ting bli nye og alt bli fylt av sang!
Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små,
der finner jeg den fremtid som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny!»

Tekst: Eyvind Skeie, 1988. Melodi: Sigvald Tveit, 1988.
(Utdrag fra Salme 899 i Norsk salmebok).

Foto: Bo Mathisen. Glassmaleri i Heggen kirke, Modum.» (Foto: Den norske kirke / Facebook)

Psykiatriens dominans innen offentlig psykisk helsetjeneste må brytes. Nye yrkesgrupper må likestilles med psykiatere og psykologer på alle tjenestenivåer og på alle måter, blant annet når det gjelder spesialiststatus, behandlingsansvar og refusjonsrett. Det som hjelper noen, hjelper ikke alle, tvertimot skader det oss. Men psykiatere og psykologer er ikke i stand til å se hvordan psykiatriens metoder skader oss, de klarer ikke å skille mellom hva som er opprinnelig lidelse og hva som er lidelse påført av psykiatriens egne metoder. Psykologene kunne valgt å bli et alternativ til psykiaterne på alle tjenesteområder, men de valgte dessverre å gå i kompaniskap med dem. Mennesker er forskjellige og reagerer forskjellig på å bli utsatt for det samme, vi er veldig mye mer forskjellige enn det som psykiatere og psykologer forstår.

Et stort nok mangfold av nye, utradisjonelle behandlingsmetoder må etableres innen offentlig psykisk helsetjeneste, sånn at alle mennesker har en behandlingsmetode som man selv bekrefter at hjelper, ikke skader. Og alle mennesker må være frie til å ikke benytte seg av noen som helst psykisk helsetjeneste.

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. En vakker dag vil verden forstå.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

En vakker dag vil verden forstå

(Photo: The truth is here / Facebook)

I eventyret sier bare én fra om at keiseren er uten klær, men folket ser det også. Men det er et eventyr, for i virkeligheten ser ikke folket heller. De psykiatriske keiserne spinner om seg med raffinerte ord og elegante formuleringer om det psykiske, som blinder både dem selv og folket. Det som hjelper noen, hjelper ikke alle, tvertimot skader det oss. Men psykiatrien klarer ikke å skille mellom hva som er opprinnelig lidelse og lidelse som de selv påfører oss gjennom sine metoder.

Mennesker er forskjellige, veldig mye mer forskjellige enn det de psykiatriske keiserne aner et snev av. At de hjelper mange betyr ikke at de hjelper alle, de er ikke istand til å se at de skader oss. Det kommer stadig flere historier om mennesker som psykiatrien skader gjennom sine metoder, men folket tror fortsatt blindt på de psykiatriske keiserne. Og ingen vet hvor mange som lider i stillhet. Uansett, en vakker dag vil verden gjennomskue psykiatriens luftslott.

Psykiatriens dominans innen offentlig psykisk helsetjeneste må brytes, et stort nok mangfold av nye, utradisjonelle behandlingsmetoder må etableres, sånn at alle har en behandlingsmetode som man selv bekrefter at hjelper, ikke skader. Og alle mennesker må være frie til å ikke benytte noen som helst psykisk helsetjeneste.

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. En vakker dag vil verden forstå.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar