Evolusjon eller Revolusjon?

http://seprep.no/wp-content/uploads/2012/03/Evolusjon-eller-revolusjon-Christine-Rosenqvist-Dialog-nr-4-2017.pdf

Revolusjon.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

At de hilser på oss gir dem ikke kunnskap, de er fortsatt blinde

I en artikkel (Facebook) om Trygve Braatøy (1904-1953) i Tidsskrift for Den norske legeforening siteres Finn Carling: «Da Braatøy som ung lege kom til psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus, spurte hans eldre kolleger om hva i all verden det kunne skyldes at han oppnådde så gode resultater med pasientene? Braatøy svarte temmelig tørt: Det kan jo komme av at jeg hilser på dem».

De hilser på oss når vi er tvangsinnesperret, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert, de hilser på oss når vi er tvangsinnesperret på sengeposter, de hilser på oss når vi er tvangsinnesperret på rommene, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert på sengeposter, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert på poliklinikker, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert med sprøyter, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert med tabletter, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert når deres medarbeidere kommer hjem til oss, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert når de stoler på at vi tar tablettene mot vår dypeste vilje, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert og ikke sier noe mot det selv om det er mot vår dypeste vilje, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert og protesterer tydelig mot det, de hilser på oss når vi er tvangsmedisinert når blodprøver sjekker at vi tar tablettene mot vår dypeste vilje, de hilser på oss når vi har kjemikaliene deres inni kroppene våre mot vår dypeste vilje, de hilser på oss når kjemikaliene deres undertrykker oss langt inni hjernene våre mot vår dypeste vilje. At de hilser på oss gir dem ikke kunnskap, de er fortsatt blinde.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

La dem som vil ha medikamenter få det, men la oss som ikke vil ha det få slippe det

At noen har nytte av medikamenter betyr ikke at de trenger det, for kanskje fins det ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som ikke blir tilbudt som de kunne hatt nytte av. Men såklart kan det også tenkes at noen ikke har nytte av noe som helst annet enn medikamenter, men det vet ingen før absolutt alt annet er forsøkt. Uansett, la dem som vil ha medikamenter få det, men la oss som ikke vil ha det få slippe det.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1684078464989322/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Pasienten må kunne nekte enhver behandling

«Let’s lay it all on the table and give the power to the individual to choose from a variety of options.» (Facebook) – Det kan misforstås til at pasienten må velge minst ett av medikamentene. Hvis pasienten ikke vil ha noen som helst medikamenter, så må det godtas. Og hvis pasienten heller ikke vil ha noen ikke-medikamentelle behandlingsmetoder, så må det også godtas. Man kan likevel fortsette å tilby stadig flere nye, utradisjonelle behandlingsmetoder. Men for hver eneste behandlingsmetode pasienten ikke vil ha, så må det godtas.

Hvordan psykiatrien skal kunne legge frem behandlingstilbudene, er en annen sak. Uansett, hvert eneste avslag fra pasienten må godtas.

Tvangsinnesperring og skjerming er idag lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsinnesperring, skjerming og tvangsmidler må forbys når det ikke er fare, kun tillates når det er fare, aldri ellers.

Tvangsbehandling er idag lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av at brukerne sitter med nøkkelen, tvangspsykiatri er at de ansatte sitter med nøkkelen

Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av at brukerne sitter med nøkkelen, tvangspsykiatri er at de ansatte sitter med nøkkelen. Tvangsinnesperring og skjerming er idag lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsinnesperring og skjerming må forbys når det ikke er fare, kun være lovlig når det er fare, aldri ellers. Tvangsmiddelbruk er allerede idag kun lovlig når det er fare, aldri ellers. Tvangsbehandling er idag lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://www.napha.no/content/22028/–Brukerne-sitter-med-nokkelen

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Problemet er mye større enn at psykiatrien bryter loven

Tvangsmidler er kun lovlig når det er fare, veldig bra at det er fokus på det. Men det kan skape inntrykk av at det kun er lovbrudd som er problemet, men problemet er mye større. Annen tvang er lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. At noe er lovlig betyr ikke at det er bra. Tvangsinnesperring og skjerming er lovlig enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsinnesperring og skjerming må forbys når det ikke er fare. Tvangsinnesperring og skjerming må kun tillates når det er fare, aldri ellers. Og tvangsbehandling er lovlig, enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155130679426417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangsinnesperring, skjerming og tvangsmidler må forbys når det ikke er fare, og kun tillates når det er fare, aldri ellers. Og tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Selv om EMK artikkel 3 sier at ingen må utsettes for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling, dersom psykiatrien og klageinstanser i sin blindhet kommer frem til at pasienten ikke utsettes for det, så tillater da uansett en annen EMK artikkel, EMK artikkel 5, at man kan utsettes for frihetsberøvelse grunnet at man er sinnslidende. EMK ble vedtatt av Europarådet på 1950-tallet. Europarådet må fjerne EMK artikkel 5 som altså tillater frihetsberøvelse grunnet sinnslidelse, den er i motstrid med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD som ble vedtatt på 2000-tallet som i CRPD artikkel 14 tydelig sier at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse.

Behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven må fjernes og ingen behandlingskriterium må heller innføres i en fremtidig felles tvangslovgivning for helse- og omsorgssektoren. Tvangsbehandling må forbys under enhver omstendighet, uten unntak. Altså heller ikke når det er fare skal noen utsettes for tvangsbehandling. Tvangsinnesperring, skjerming og tvangsmidler kan benyttes når det er fare. Men psykiatrien begår altså ikke minst også tvang når det ikke er fare. Tvangsinnesperring, skjerming og tvangsmidler må forbys når det ikke er fare, og kun tillates når det er fare, aldri ellers. Og tvangsbehandling må altså forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155125102831417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar