Tvangslovgivning er en svær grunn til at psykiatrien er som den er

Det hjelper ikke at det er lovpålagt krav om brukermedvirkning når det er lovtillatelse for å begå tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av brukermedvirkning. Tvangspsykiatri er i motstrid med brukermedvirkning.

(…) Såklart er også holdninger, faglig teori og annet klinisk et problem, men en grunn til det er loven som tillater tvangspsykiatri, selv om det såklart også fins mange andre grunner til det.

Såklart vil det å endre holdninger og tradisjoner gjennom opplysning om psykose og andre psykiske tilstander redusere antallet som utsettes for tvangspsykiatri, men å forby tvangspsykatri vil også endre holdninger og tradisjoner. En svær grunn til at holdninger og tradisjoner er som de er er jo at de ansatte har hatt lovtillatelse til å begå tvangspsykiatri i flerfoldige tiår, helt siden 1800-tallet.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1738264379570730/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Andre har naturlige forutsetninger for å klare det som vi med funksjonsnedsettelser ikke klarer

Det er egne regler for dem som er døve, man krever ikke at de skal høre/prate muntlige ord, man gir dem mulighet til å bruke tegnspråk. Forskjellige funksjonsnedsettelser krever forskjellige tilpasninger, det gjelder også psykiske tilstander. For oss er det ikke bare formen på ordene som funksjonsnedsettelsen påvirker, men også hvilke ord det blir. Man kan ikke skjære alle over en kam, man må se enkeltmennesker, ikke dømme oss på lik linje med dem som har naturlige forutsetninger for å klare det som vi med funksjonsnedsettelser ikke klarer. Eksempelvis kan følelsesproblemer gjøre at vi bruker andre ord enn det vi ellers hadde gjort, fordi vi ikke klarer å skrive bedre grunnet følelsesproblemene.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1737554972975004/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Istedenfor å dømme andres ord, så er det mulig å prøve å skjønne dem

Noen skriver viljesord, altså de vil skrive akkurat som de gjør, andre av oss skriver følelsesord, følelsene preger ordene i større og mindre grad, vi prøver å skrive bedre enn vi gjør men klarer det ikke. Andre har andre psykiske grunner for hvorfor de skriver som de gjør. Bare den som skriver vet selv hvorfor den skriver som den gjør. Istedenfor å dømme andres ord, så er det mulig å prøve å skjønne mulige grunner for hvorfor folk skriver som de gjør.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1735837129813455/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Den som er dyktig

Den som er dyktig for noen, kan være ødeleggende for andre. Den som er dyktig vet det, men selv den som er dyktig kan ha svake områder som den selv vet om, som kan samle seg for mye opp over tid, før det er for sent. Og den som er dyktig vet også at den kan ha blinde områder, men hvilke konkrete områder det er kan heller ikke den som er dyktig vite, før det er for sent.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1729152037148631/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling

Når antallet institusjonsplasser reduseres så overføres pasienter til poliklinikker når man bor hjemme. Menneskerettighetene brytes både av institusjoner og poliklinikker. Tvangsbehandling med medikamenter begås både på sengeposter og poliklinisk. Tvangsbehandling må forbys overalt, under enhver omstendighet, uten unntak. Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling.

Men retningslinjer for bruk av tvangsmidler må endres. Og kriterier for bruk av tvangsmidler må detaljeres.

Kommentarer til:  https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155233711116417/
https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1733836363346865/
https://www.facebook.com/groups/152662714748240/permalink/1985906441423849/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Det psykiske fins også

En mulighet er at det psykiske er noe som er så smått at det ennå ikke er oppdaget, altså så små partikler at heller ikke fysikken har oppdaget dem. En annen mulighet er at det psykiske er atomer/molekyler eller større, eksempelvis bakterier, men at man kun har kartlagt somatiske egenskaper og ikke psykiske egenskaper ved det som til nå er oppdaget.

Uansett, man trenger ikke å skjønne koblinger til noe fysisk for å skjønne det psykiske.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/Fysioterapeut1/posts/1905262852837114

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forskning og enkeltpersoner

Uansett hvor mye forskning som fins – så kan det være mennesker som reagerer på andre måter enn det enhver forskning måtte finne ut. Man må tro på det som personen som det gjelder sier om hvordan det virker. Folk er veldig mye mer forskjellige enn det som noen har klart å beskrive til nå.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155230679256417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar