1. juni skrev Norsk psykologforening i en nyhetssak: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Nå har de oppdatert nyhetssaken, nå skriver de:

«– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer, sier han.

Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

De har altså fjernet tidspunktet for når de skal ta stilling til det. Sentralstyremøtet til psykologforeningen er idag, torsdag 20. september. Neste sentralstyremøte er tirsdag 30. oktober.

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykologforeningens sentralstyremøte 30. mai med fokus på juridisk bindende forhåndserklæringer

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi-i-psykisk-helsevern

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier avslutningsvis: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Oppdatering fra psykologforeningen 20. september: «Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

De skjønner ikke alvoret

De skjønner ikke hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri, de skjønner ubeskrivelig lite av hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kanskje burde begrepet følelse forsvinne

Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at det ikke gir mening å bruke en fellesbetegnelse om følelser, kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at ordet følelse burde forsvinne ut av språket, og såklart ikke bare ordet, men også begrepet følelse. Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at begrepet følelse som fellesbegrep ikke gir mening.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212247064837407
https://www.facebook.com/groups/7987119213/permalink/10156375440874214/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Britney Spears – Overprotected

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Noen får hjelp som faktisk hjelper dem. Og noen får ikke den hjelpen som de trenger, og må slite med den opprinnelige lidelsen videre. Men noen av oss blir i tillegg til at det vi blir utsatt for ikke hjelper påført skade av psykiatriens metoder!! Noen har positiv effekt av psykiatriens metoder, noen har null effekt, men andre av oss har negativ effekt, vi blir altså påført lidelse i tillegg til den opprinnelige lidelsen. Den påførte lidelse er ubeskrivelig mye verre enn den opprinnelige lidelsen!! Og psykiatrien skjønner det ikke, de er ikke i stand til å se at det som de påfører oss faktisk ikke hjelper, men skader!! Psykiatrien er ikke istand til å se forskjellen på om deres metoder hjelper eller påfører skade!! Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Kommentar til: https://www.facebook.com/helsepartiet/posts/1955626844510459

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller skader

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om psykiatriens metoder hjelper eller skader. Tvangspsykiatrien har skadet meg, for å si det ubeskrivelig mildt, men de tror at de har hjulpet meg. Og den frivillige psykiatrien skjønner det heller ikke.

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller om de skader.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212136923963954

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar