Hvorfor så og lyttet dere ikke?

https://lunach.psykmagasinet.no/hvorfor-sa-og-lyttet-dere-ikke/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Angående psykologforeningens sentralstyre sier ja til juridisk bindende forhåndserklæringer

Det er ubeskrivelig bra at psykologforeningens sentralstyre sier ja til juridisk bindende forhåndserklæringer.

Men juridisk bindende forhåndserklæringer mot tvangsmedisinering må kunne registreres uten å være i noen som helst kontakt med psykiatrien eller helsevesenet, altså det må ikke være noe krav om å være verken under frivillig innleggelse eller poliklinisk kontakt eller kontakt med fastlege eller noe som helst kontakt med noen som helst helsepersonell for å få registrert juridisk bindende forhåndserklæringer mot tvangsmedisinering. Advokat eller andre formelle instanser, eksempelvis pasientombud, fylkesmann, kontrollkommisjon, sorenskriver, folkeregistermyndighet eller en annen formell instans, må også kunne registrere juridisk bindende forhåndserklæringer mot tvangsmedisinering for personer som uansett grunn ikke vil ha noen som helst kontakt med helsepersonell.

Dessverre er det ikke noe overordnet prinsipp at helsehjelp skal gis frivillig, psykisk helsevernloven tillater altså at tvang kan begås selv om ikke frivillighet har vært forsøkt, dersom frivillighet vurderes til å være åpenbart formålsløst eller åpenbart umulig, jfr. § 3-3 punkt 1: «Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.», jfr. § 4-4 tredje avsnitt: «Undersøkelse og behandling kan bare skje når det er forsøkt å oppnå samtykke til undersøkelsen eller behandlingen, eller det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Dersom det ikke er åpenbart umulig, skal det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige tiltak som alternativ til undersøkelse og behandling.» – At psykiatrien vurderer frivillighet til å være åpenbart formålsløst eller åpenbart umulig, betyr ikke at det faktisk er det. At man ikke vil ha psykiatrisk undersøkelse og psykiatrisk behandling betyr ikke at man ikke vil ha annen undersøkelse og behandling. Det fins mange flere undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder enn det psykiatrien tilbyr. Uansett, hvis en person ikke vil ha noen som helst undersøkelse og behandling, verken i psykiatrien eller andre steder, altså ikke noen som helst steder, så må det respekteres.

Dessuten skal menneskerettigheter respekteres for alle mennesker, uten unntak. Altså man skal ikke trenge å registrere juridisk bindende forhåndserklæringer for at menneskerettigheter skal bli respektert. Tvangsmedisinering bryter menneskets frihet til å bestemme over egen kropp. Det er menneskerettighetsbrudd å begå tvangsmedisinering uansett om personen har registrert juridisk bindende forhåndserklæring eller ikke.

Tvangsmedisinering må forbys, uten unntak.

Uansett, det er ubeskrivelig bra at psykologforeningens sentralstyre sier ja til juridisk bindende forhåndserklæringer. Så ikke misforstå. Det er et ubeskrivelig bra steg i riktig retning.

Kommentar til: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/sier-ja-til-juridisk-bindende-forhaandserklaeringer

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Psykologforeningens sentralstyre sier ja til juridisk bindende forhåndserklæringer

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/sier-ja-til-juridisk-bindende-forhaandserklaeringer

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Astrid S – Emotion

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Chlöe Howl – Do It Alone

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

1. juni skrev Norsk psykologforening i en nyhetssak: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Nå har de oppdatert nyhetssaken, nå skriver de:

«– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer, sier han.

Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

De har altså fjernet tidspunktet for når de skal ta stilling til det. Sentralstyremøtet til psykologforeningen er idag, torsdag 20. september. Neste sentralstyremøte er tirsdag 30. oktober.

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykologforeningens sentralstyremøte 30. mai med fokus på juridisk bindende forhåndserklæringer

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi-i-psykisk-helsevern

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier avslutningsvis: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Oppdatering fra psykologforeningen 20. september: «Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar