Tvang kun når det er fare, men uansett aldri tvangsbehandling

Tvang begås i psykiatrien enten det ikke er fare eller det er fare. Tvangsbehandling må forbys under enhver omstendighet, uten unntak. Tvangsinnesperring, skjerming og tvangsmidler må forbys når det ikke er fare, kun tillates når det er fare, aldri ellers.

Kommentar til:
https://www.facebook.com/forebyggingsenheten/posts/1512662788853819

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Påføres kun negative effekter av medikamenter, ikke noen som helst positiv effekt i det hele tatt

Noen av oss påføres kun negative effekter av medikamenter, ikke noen som helst positiv effekt i det hele tatt. Men noen har noen positive effekter, men påføres likevel mye mer negative effekter, for noen kan likevel noen positive effekter være nok til at de bruker medikamenter, selv om de negative effektene er større, fordi de tross alt også får noe positivt ut av det.

Men ikke minst, noen ønsker medikamenter fordi de har mer positiv enn negativ effekt av det, noen av dem kunne hatt minst like god effekt av ikke-medikamentelle behandlingsmetoder også, men offentlig psykiatri tilbyr dessverre ikke et stort nok mangfold av ikke-medikamentelle behandlingsmetoder. Jo flere forskjellige ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som tilbys, jo flere vil finne en metode som de har nytte av. Men uansett hvor mange forskjellige ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som forsøkes, så kan det tenkes at noen ikke har nytte av noen av dem, eller at de at de uansett grunn likevel ønsker medikamenter.

Vi som kun påføres negative effekter av medikamenter, altså ikke noen som helst positiv effekt i det hele tatt, og dem som påføres mer negativ effekt enn de har positiv effekt og ikke vil ha medikamentene, er psykiatrien blind for, psykiatrien forveksler negative effekter av medikamentene med opprinnelig lidelse, og verden tror blindt på psykiatrien.

Felleskatalogen lister opp en lang rekke negative effekter av medikamenter, men psykiatrien har ikke gode nok observasjonsmetoder for å skille mellom hva som er negative effekter og hva som er opprinnelig lidelse. Og psykiatrien er også blind for at de ikke har gode nok observasjonsmetoder. De er altså ikke bare blinde for de negative effektene, de er også blinde for at de ikke har god nok metodikk for å påvise dem.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155120534896417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Bydeler og kommuner kan be Stortinget om å forby tvangspsykiatri

Tvangspsykiatri kan begås mot mennesker i alle bydeler og kommuner. Tvangspsykiatri må forbys, men det kan verken en bydel eller en kommune vedta, det er bare Stortinget som kan forby tvangspsykiatri. Men bydeler og kommuner som skjønner det kan vedta å be Stortinget om å forby tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Folk er forskjellige. Det som hjelper noen, hjelper ikke alle, tvertimot skader det andre. Det trengs et stort nok mangfold av forskjellige metoder, sånn at alle har en metode som fungerer for dem. Kanskje er noen mennesker så forskjellige fra andre at de trenger en metode som kun fungerer for den ene, men som ingen andre har nytte av. Uansett, det trengs et større mangfold av forskjellige metoder enn dagens tilbud.

Kanskje fins det mange nok forskjellige metoder som mange flere kan ha nytte av, sånn at ingen spesialtilbud for enkeltpersoner trengs, men det vet man ikke før mange nok forskjellige metoder blir tilbudt mange nok steder.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1671444132919422/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Trauma-Related Emotional Dysregulation misdiagnosed as Bipolar Disorder

Trauma-Related Emotional Dysregulation kan også vare i lange tidsrom, i både uker, måneder og år, mange år, ikke bare i korte tidsrom.

Tvangspsykiatri påfører mye mer følelsesproblemer enn verden forstår, for å si det mildt. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159540107400103&id=786375102http://www.pchtreatment.com/why-trauma-related-emotional-dysregulation-is-frequently-misdiagnosed-as-bipolar-disorder/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvang er det motsatte av helbred

Caluna skriver bl.a. følgende:

«Tvang er det motsatte av helbred

– Hvordan tvang kjennes?
Jan-Magne blir stille. I blikket er trass, i stemmen resignasjon:
– Det føles jævlig.
– Tvang er det motsatte av helbred. Det påførte meg enda flere traumer. Når tvang gjøres ”i vitenskapens navn”, med mandat fra Staten, så mister du all tillit.
Jan-Magne var med å starte Hvite Ørn. I sorg for mennesket, i håp om endring.
Da helseminister Bent Høie i fjor påla alle helseforetak å ha tilbud om medikamentfri behandling,var det etter påtrykk fra blant andre Hvite Ørn.
-Men merk at det er et pålegg, ikke en lov. Om jeg var helseminister, ville jeg gitt mer detaljerte føringer.»

Les hele artikkelen her: http://caluna.no/familie-verdier/psykisk-helse/i-psykiatri-pa-tvang-men-na-har-jan-magne-stilnet-stemmene-i-sitt-hode/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Samvalg og tilbudskompetanse

Samvalg betyr først og fremst at pasienten også må ville det som samvelges, at pasienten ikke kan tvinges til noe som helst. Altså dersom pasienten ikke vil ha noe som helst med psykiatrien eller andre å gjøre, så må det godtas. Samvalg handler altså ikke om at man må bli enige om noe som helst, dersom pasienten ikke vil gjennomføre noe som helst behandling eller omsorg eller whatever, så må det godtas. Og pasienten må på et hvilket som helst tidspunkt kunne avslutte en eventuell prosess med å komme frem til et samvalg. Men dersom pasienten blir med på det, så må såklart også de ansatte være villige til det, ellers vil det jo ikke fungere. Og de ansatte må tilby flere valg enn bare sitt førstevalg, de må tilby mange nok alternativer, og pasienten må få foreslå mer enn bare sitt førstevalg, pasienten må få foreslå mange flere alternativer, inntil både pasient og ansatte blir enige, det trenger ikke være det som er det beste for verken pasient eller ansatte, men noe som begge parter vil. Man kan ikke få alt man peker på, men man må kunne velge blant mye nok. Men ikke minst handler det også om innholdet i det man kan velge. Det hjelper jo ikke om pasienten får mange valg, hvis innholdet i alt er uaktuelt for pasienten. Og det hjelper heller ikke om pasienten foreslår mange alternativer, hvis de er uaktuelle for de ansatte. Samvalg handler om hvordan man skal få de ansatte til å tilby mange nok alternativer som også pasienten selv vil. Samvalg handler om hvordan man skal få pasienter til å foreslå mange nok alternativer som også de ansatte vil. Det handler ikke om å inngå kompromiss, men om om finne mange nok valg som begge sider godkjenner. For noen kan det bli en lang prosess, og en slik prosess kan i seg selv ha behandlingseffekt, når man har blitt tvunget til så mye tidligere, for å si det mildt. Men enten man har behandlingseffekt av selve prosessen eller ikke, så handler samvalg om prosessen frem til mange nok aktuelle alternativer er lagt på bordet, hvordan skal alternativer som både pasient og ansatte vil gjennomføre bli brakt på bordet. Samvalg handler om prosessen for hvordan man skal få brakt opp på bordet alternativer, samvalg handler om å gjøre den prosessen best mulig. Hvordan en slik prosess kan være fins det mange muligheter for, folk er forskjellige, veldig mye mer forskjellige enn det som noen enda skjønner. Men at det kan finnes noen prosesser som kan passe for mange mennesker, det kan jo tenkes, men de kan også tenkes at noen pasienter trenger så spesielle prosesser for å komme frem til samvalg at ingen andre pasienter vil ha nytte av dem, altså en helt personlig samvalgsprosess uten noen som helst elementer fra samvalgsprosesser for andre pasienter. Og til slutt handler det om å bli enige om å gjennomføre et eller flere av alternativene, eller ingen av dem. Pasienten må altså ensidig kunne la være å bli med på noe som helst, uten begrunnelse, når som helst, uansett grunn. Og det samme gjelder på et hvilket som helst tidspunkt etter at det som ble samvalgt er startet opp, pasienten må ensidig kunne avslutte, når som helst, uansett grunn, uten begrunnelse. Samvalg handler om å bli enige om hva som kan velges, ikke om å tvinge noen til å velge noe som helst. Altså, begge parter må ikke samvelge at ingen valg skal gjennomføres. Man må ensidig kunne la være å velge noe som helst. Dette ble mest om hva samvalg er, ikke om hvordan det konkrete innholdet i samvalgsprosessen kan være, for det er ikke minst viktig å vite hva samvalg faktisk er før man begynner å konkretisere innhold i samvalgsprosessen. Samvalg handler om å bli enige om det som kan velges, samvalg handler ikke om å bli enige om å ikke velge noe som helst av det, å ikke velge noe som helst av det må begge parter kunne gjøre ensidig, det samme gjelder å avbryte, det må begge parter kunne gjøre ensidig. Og pasienten må kunne la være å starte opp med hva som helst uten noen som helst begrunnelse. Og pasienten må kunne avslutte hva som helst når som helst uten noen som helst begrunnelse.

Dersom pasienten ikke skjønner, så må de ansatte forklare på stadig nye måter, inntil pasienten skjønner, ellers har ikke de ansatte tilbudskompetanse. Det kan ta tid, veldig lang tid, men de ansatte må likevel fortsette å forklare for pasienten, inntil den skjønner hva det kan medføre å gjennomføre eller avvise tilbudet, ellers har ikke de ansatte tilbudskompetanse.

Og ikke minst må også de ansatte skjønne hva det kan medføre for pasienten å gjennomføre eller avvise tilbudet. Skal de klare å forklare det for pasienten, så må de også skjønne det selv, hvilket de ikke gjør med dagens metoder iallefall. Noen ytterst få enkeltansatte innimellom skjønner, men de er fortsatt ikke mange nok til at profesjonene har skjønt.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155070428136417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Det er ikke et kriterium at frivillighet skal være forsøkt før tvangspsykiatri begås

Det er ikke et kriterium at frivillighet skal være forsøkt, for tvangspsykiatri kan altså også begås uten at frivillighet har vært forsøkt!

Jfr. phvl. § 3-3 punkt 1: «Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.» http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html#3-3

Dersom man vurderer det som åpenbart formålsløst å forsøke frivillighet, så kan man altså begå tvangspsykiatri uten å forsøke frivillighet først! Og hva de åpenbartformålsløshetsvurderingene innholder, er en annen sak, for å si det mildt!

Tvangspsykiatri må forbys, uansett om frivillighet har vært forsøkt eller ei, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til: http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/nytt-psykisk-helsevern-nytt-hefte/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar