Psykologforeningens sentralstyremøte 30. mai med fokus på juridisk bindende forhåndserklæringer

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi-i-psykisk-helsevern

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier avslutningsvis: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Oppdatering fra psykologforeningen 20. september: «Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

De skjønner ikke alvoret

De skjønner ikke hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri, de skjønner ubeskrivelig lite av hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kanskje burde begrepet følelse forsvinne

Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at det ikke gir mening å bruke en fellesbetegnelse om følelser, kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at ordet følelse burde forsvinne ut av språket, og såklart ikke bare ordet, men også begrepet følelse. Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at begrepet følelse som fellesbegrep ikke gir mening.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212247064837407
https://www.facebook.com/groups/7987119213/permalink/10156375440874214/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Britney Spears – Overprotected

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Noen får hjelp som faktisk hjelper dem. Og noen får ikke den hjelpen som de trenger, og må slite med den opprinnelige lidelsen videre. Men noen av oss blir i tillegg til at det vi blir utsatt for ikke hjelper påført skade av psykiatriens metoder!! Noen har positiv effekt av psykiatriens metoder, noen har null effekt, men andre av oss har negativ effekt, vi blir altså påført lidelse i tillegg til den opprinnelige lidelsen. Den påførte lidelse er ubeskrivelig mye verre enn den opprinnelige lidelsen!! Og psykiatrien skjønner det ikke, de er ikke i stand til å se at det som de påfører oss faktisk ikke hjelper, men skader!! Psykiatrien er ikke istand til å se forskjellen på om deres metoder hjelper eller påfører skade!! Hvor lenge skal det drøye før folk våkner!!

Kommentar til: https://www.facebook.com/helsepartiet/posts/1955626844510459

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller skader

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om psykiatriens metoder hjelper eller skader. Tvangspsykiatrien har skadet meg, for å si det ubeskrivelig mildt, men de tror at de har hjulpet meg. Og den frivillige psykiatrien skjønner det heller ikke.

Psykiatrien er ikke istand til å se forskjell på om de hjelper eller om de skader.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212136923963954

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangsbehandling er grovt mentalt overgrep, grov mental mishandling

Tvangsbehandling er grovt mentalt overgrep, grov mental mishandling. Tvangsbehandling må forbys uansett om det skjer poliklinisk når pasienten bor i en egen bolig eller om det skjer på sengeposter. De går altså inn i kroppene våre med kjemikalier, mot vår dypeste vilje, til og med langt inn i hjernene våre går de altså, mot vår dypeste vilje. Det er vedvarende overgrep, vedvarende mishandling, som fortsetter time etter time, dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Såklart er det verre jo lengre det varer, men det er ubeskrivelig ille uansett hvor kort det varer også. Det er forbudt å gå inn i kjønnsorganet til folk mot deres vilje, men fortsatt går man altså inn i hjerneorganet vårt, mot vår dypeste vilje, fortsatt har man altså ikke skjønt at man ikke skal gå inn noe som helst steder i kroppen til folk, heller ikke inn i hjerneorganet, mot vår dypeste vilje. Tvangsbehandling er overgrep som ikke er over etter noen timer, men som fortsetter og fortsetter, enten kjemikaliene injiseres med sprøyte eller om pasienten tar kjemikaliene i pilleform, mot sin dypeste vilje. Og i tillegg må vi slite med senskader i åresvis, for å si det mildt. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak. Hvor lenge skal det drøye før dere våkner! Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/04/tvungent-psykisk-ettervern-kan-hindre-pasientenes-bedring

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar