Tvangspsykiatri er så grovt at de ikke aner et snev av det

Både Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening, Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund er tilhengere av tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri er så grovt at de ikke aner et snev av det. Hadde de skjønt et snev av hvor grovt tvangspsykiatri er så ville de ikke engang i sine verste mareritt tenkt på å begå tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må ekstremt strengt forbys. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangsinnesperring og skjerming må forbys når det ikke er nødrettstvang, kun tillates som nødrettstvang. Tvangsmidler er allerede kun tillatt som nødrettstvang. Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys, både på sengeposter og poliklinisk. Tvangsbehandling er så grovt at de ikke skjønner et snev av det. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak.

Kommentar til: https://www.facebook.com/tvangsforsk/posts/1568522876602467

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Alle som selv ønsker det må tilbys medisinfri behandling

Angående artikkelen i PsykiatriAvisen.dk “Medicinfri i hele landet(Facebook)  om forslaget fra danske Socialistisk Folkeparti: “B 59 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af medicinfrie behandlingstilbud i psykiatrien.”.

Veldig bra forslag, men dessverre gjelder det ikke alle. Tvangsbehandling med medikamenter er det stikk motsatte av tilbud om medisinfri behandling. Tvangsbehandling må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak. Tvangsmidler er for øvrig noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys.

Alle som selv ønsker det, uten unntak, må tilbys medisinfri behandling.

Et land vil bli det første til å forby tvangsbehandling. Tiden vil vise hvilket land det blir. Deretter vil land etter land følge etter, inntil tvangsbehandling har blitt forbudt i alle land.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Uansett hvor mye som bevises så vil alltid noen kunne reagere annerledes

Uansett hvor mye man måtte klare å bevise om behandlingsmetoder, så vil det alltid kunne være noen mennesker som vil kunne reagere annerledes enn alt som er bevist om behandlingsmetodene. Folk er forskjellige, veldig mye mer forskjellige enn det som noen har klart å beskrive. Og selv den dagen noen måtte klare å beskrive hvor forskjellige alle andre mennesker er, så vil det fortsatt kunne være enkeltmennesker som er mye mer forskjellige. Andre kan spekulere og påstå hva som helst om en person, men bare personen selv kan bekrefte hvorvidt det andre sier om personen er riktig eller ikke. Såklart er det ubeskrivelig bra for dem som vitenskap klarer å favne, jo flere man klare å favne med vitenskap, jo bedre er det, men det hjelper altså ikke personer som er mer forskjellige fra andre enn det som klarer å bevise eller påstår at man har klart å bevise.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10155291672916417/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Å velge er ikke det samme som å lykkes med det man velger

At man velger noe betyr som kjent ikke at man klarer det man velger, det kan være følelsesesmessige eller andre psykiske grunner for at man ikke klarer det som man velger. Men såklart, dersom man velger det, så har man større sjanse for å klare det man velger enn om man ikke velger det. Men ordet velge skaper et inntrykk av at man kan velge bort psykiske tilstander, så enkelt er det dessverre ikke. Det er like vanskelig å velge bort det psykiske som det fysiske. Man kan velge å reise seg opp fra en rullestol, det betyr ikke at man klarer det, det skjønner alle. Men ikke alle skjønner dessverre at det kan være like vanskelig å velge bort det psykiske. Man kan velge å prøve, men man kan ikke velge å lykkes. Det gjelder både det å leve og alt annet psykisk og fysisk. En vakker dag vil verden forstå.

Rådet for psykisk helse svarer: Hei, du har rett i at det er mye vi ikke kan velge – bl.a.når det gjelder helse. Men det er viktig å vite at en kan velge å be om hjelp, – og velge å motta hjelp. Derfor støtter vi prosjekter som dette.

Det er en helt annen debatt. Hadde alle bare fått hjelp som faktisk er hjelp, og ikke hjelp som ikke gjør annet enn å ødelegge så hadde det vært noe annet. Det som hjelper noen, hjelper ikke alle, tvertimot skader det andre av oss, men psykiatrien er ikke istand til å se det. Folk er forskjellige og reagerer forskjellig på å bli utsatt for det samme, folk er veldig mye mer forskjellige enn det som psykiatrien skjønner. Psykiatrien er ikke istand til å skille mellom hva som er pasientens opprinnelige lidelse og hva som er lidelse påført av psykiatriens egne metoder.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/psykiskhelse/posts/10155377065780745

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Chat er noe annet enn innlegg og kommentarer

Blir noen med i ei Messenger chattegruppe med samme målgruppe som Erfaringsnettverket? Altså ei Messenger chattegruppe med et annet navn enn Erfaringsnettverket. Har noen forslag til navn på ei Messenger chattegruppe for det? Kunne gjerne brukt navnet Erfaringsnettverket, men har fått tilbakemelding om at det er uønsket.

Skulle gjerne vært ei chattegruppe for Erfaringsnettverket. Fins det mulighet for gruppechat her fra Facebook, eller må man lage ei egen Messenger-gruppe for å få gruppechat? Innlegg og kommentarer er bra det, men chat er også bra. Innlegg og kommentarer fungerer for noen formål, chat fungerer for andre formål – chat er kortere, raskere tekster, nærmere muntlig kommunikasjon enn innlegg og kommentarer, selv om såklart også kommentarer under innlegg også kan være kortere og raskere. Uansett, i tider når mye skrives er chat noe man oftere leser på direkten, innlegg og kommentarer er noe man oftere leser på senere tidspunkt enn det skrives. Men det er såklart individuelt. Uansett, chat er en platform som skaper andre måter å skrive på enn innlegg og kommentarer.

I Messenger kan man skru av varsler for chattegruppa om det skrives for mye eller uansett grunn – og skru det på igjen til tider hvor man ønsker å følge med på det som skrives, som en radiokanal man ikke hører på hele tiden, men bare innimellom, når man ønsker det. Noen vil lese oftere, andre sjeldnere, av forskjellige grunner, det vil jo være individuelt.

Vet ikke om det er mulig å søke opp chattegrupper på Messenger på noe vis, er jo synd om man trenger å bli invitert av noen som allerede er med i chattegrupper eller se reklame for dem, skulle jo vært mulig å søke opp chattegrupper, vet ikke om det er mulig.

Uansett, Messenger har ikke offentlig åpen chat, altså sånn at alle kan se hva som skrives i chattegrupper. Innlegg og kommentarer på FB-grupper er offentlig åpne, men chat på Messenger-chattegrupper er altså dessverre ikke offentlig åpne. Tiden vil vise når de tilbyr det.

https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1736404089756759/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Erfaringsnettverket bør favne så bredt som mulig

Erfaringsnettverket bør favne så bredt som mulig, jo flere forskjellige mennesker som er her, jo bedre. Uansett hvordan reglene er, så vil det alltid kunne være noen som av psykiske grunner ikke klarer å følge dem, bare den som det gjelder vet om det er psykiske grunner eller viljesgrunner. Regler må reflektere psykiske funksjonsnedsettelser. Klarer ikke Erfaringsnettverket å gjøre det, hvordan skal da resten av samfunnet klare det. Et mål med Erfaringsnettverket må jo være å bidra til at samfunnet skjønner mer av det psyskiske, skal samfunnet skjønne det, så må vi også skjønne hverandre. Så vil det alltid være mye man ikke skjønner, men da er et mulig å prøve å skjønne, prøve og prøve og prøve og aldri gi opp. At noen trenger å ta pause fra å prøve å skjønne innimellom, for kortere eller lengre tid, endrer ikke ved det. Den som aldri gir opp å prøve å skjønne fortsetter å prøve å skjønne etter pausene, uansett hvor korte eller lange de er.

Kommentar til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1738333059563862/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangslovgivning er en svær grunn til at psykiatrien er som den er

Det hjelper ikke at det er lovpålagt krav om brukermedvirkning når det er lovtillatelse for å begå tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av brukermedvirkning. Tvangspsykiatri er i motstrid med brukermedvirkning.

(…) Såklart er også holdninger, faglig teori og annet klinisk et problem, men en grunn til det er loven som tillater tvangspsykiatri, selv om det såklart også fins mange andre grunner til det.

Såklart vil det å endre holdninger og tradisjoner gjennom opplysning om psykose og andre psykiske tilstander redusere antallet som utsettes for tvangspsykiatri, men å forby tvangspsykatri vil også endre holdninger og tradisjoner. En svær grunn til at holdninger og tradisjoner er som de er er jo at de ansatte har hatt lovtillatelse til å begå tvangspsykiatri i flerfoldige tiår, helt siden 1800-tallet.

Kommentarer til: https://www.facebook.com/groups/erfaringsnettverket/permalink/1738264379570730/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar