Some day the world will understand

July 2nd: ‪«53 years ago today at the White House, #MLK looking on as LBJ signs the Civil Rights Act of 1964 into law. We must not digress.» (Photo: The King Center / Facebook)

You are oppressed based on skin color, we are oppressed based on what the skin hides, emotions and thoughts. Illegal oppression happen, laws are broken. But oppression by law also happen. Forced psychiatry must be forbidden, to put it mildly. Some day the world will understand.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt

(Foto: Bibelselskapet / Facebook)

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

En vakker dag vil verden forstå.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Birgit Valla – Fremtidens psykiske helsetjenester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Some day the world will understand

(Photo: United Bible Socities / Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

For people with disabilities, it’s not about care, but about support

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21288&LangID=E

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Den som ser…

Vi er ikke ansvarlige for det vi ser, hvis vi skulle vært ansvarlige for det vi ser, så ville vi måtte prøve å rette opp alt det gale vi ser, og det har ingen mulighet til – og noen av oss har mer enn nok med å prøve å rette opp i det som kommer fra oss selv, selv om vi ikke har skyld i det, så har vi ansvar for det.

Så, vi må skille mellom skyld og ansvar, det er riktig, der er jeg på linje med ham, selv om jeg jo ikke vet hvorvidt han skiller mellom det, noen bruker jo ordene skyld og ansvar om hverandre, nærmest som synonymer, selv om de altså er to fundamentalt forskjellige ord, altså skyld og ansvar.

Men, selv om vi verken har skyld eller ansvar for mye av det vi ser, så betyr jo ikke det at vi ikke kan gjøre noe for å endre det vi ser, selv om vi altså verken har skyld eller ansvar, men det er jo så mye vi ser i verden at ingen har mulighet til å gjøre noe med alt, som vi jo jo måtte gjort om vi hadde ansvaret for det, selv om vi ikke har skylden for det. Uansett, han burde brukt et annet ord enn ansvar, men hvilket ord har jeg ennå ikke kommet på.

De/den/det som er årsaken, har skylda. Den som rammes, har ansvar. Men den som ser det, hva har den….. verken skyld eller ansvar, men…. hvilket ord….

Kommentar til:
https://www.facebook.com/sitertesitater/posts/1223275294392475

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Tvangspsykiatri er årsak til lidelse, for å si det mildt

Årsaksforklaringer må det forskes mer på, ikke mindre, herunder forskning på negative konsekvenser av det å bli utsatt for tvangspsykiatri og andre former for psykiatri – og det må forskes på behandlingsmetoder for lindring og helbredelse fra det. Psykiatrien forveksler negative konsekvenser av sine egne metoder med symptomer på pasientens opprinnelige lidelse. Psykiatrien er årsak til lidelse som er ekstremt mye verre enn pasientens opprinnelige lidelse, for å si det mildt. Tvangspsykiatri påfører mye mer elendighet enn verden forstår. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til:
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/forskningsprogrammer-ma-ta-utgangspunkt-folks-behov/
https://www.facebook.com/erfaringskompetanse/posts/10155121265967079

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar