## #

Små elver rommer ikke ei stor elv.

Når ei stor elv demmes opp, flyter de små elvene over. Vannet flyter utover landskapet, og danner en innsjø.