Astrid S – Emotion

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Chlöe Howl – Do It Alone

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

1. juni skrev Norsk psykologforening i en nyhetssak: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Nå har de oppdatert nyhetssaken, nå skriver de:

«– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer, sier han.

Rettelse: Sentralstyret behandling av saken er utsatt, noe vedtak blir derfor ikke fattet på september-møtet slik tidligere varslet.«

De har altså fjernet tidspunktet for når de skal ta stilling til det. Sentralstyremøtet til psykologforeningen er idag, torsdag 20. september.

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Psykologforeningens sentralstyremøte 30. mai med fokus på juridisk bindende forhåndserklæringer

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/oensker-stoerre-pasientautonomi-i-psykisk-helsevern

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier avslutningsvis: «– Tanken om reservasjonsrett får stadig sterkere innpass. Det er det naturlig at vi diskuterer i Psykologforeningens politiske organer. I september vil vi fatte et vedtak på bakgrunn av et saksfremlegg som skal utarbeides av sekretariatet, sier han.»

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

De skjønner ikke alvoret

De skjønner ikke hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri, de skjønner ubeskrivelig lite av hvor alvorlig det er å bli utsatt for tvangspsykiatri.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kanskje burde begrepet følelse forsvinne

Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at det ikke gir mening å bruke en fellesbetegnelse om følelser, kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at ordet følelse burde forsvinne ut av språket, og såklart ikke bare ordet, men også begrepet følelse. Kanskje er forskjellige menneskers følelser så ubeskrivelig forskjellige fra andre menneskers følelser at begrepet følelse som fellesbegrep ikke gir mening.

https://www.facebook.com/janolaf/posts/10212247064837407
https://www.facebook.com/groups/7987119213/permalink/10156375440874214/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Britney Spears – Overprotected

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar