Revolusjonerende landsmøtevedtak av Rødt

Rødt vedtok følgende revolusjonerende på landsmøtet 4. – 7. mars: 

«Avskaffe bruken av tvang i psykisk helsevern, med unntak av sikkerhetspsykiatrien. Dette krever bedre rammebetingelser, økt kompetanse og mer brukermedvirkning. (…)»

https://roedt.no/fil/add2676c08676a581952a12f8f072e2126f9eb5b.pdf?dl=Se også https://roedt.no/psykisk-helse

Min kommentar:

Tvangsinnleggelse/tvangsinnesperring må være lovlig når det er fare for sikkerhet, men tvangsmedisinering må forbys, under enhver omstendighet, uten unntak. Men det blir tema når all tvang i psykiatrien har blitt forbudt når det ikke er fare for sikkerhet.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Magnum – Miley in Layers

New performance released

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

UN Rights experts call on Council of Europe to stop legislation for coercive mental health measures

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27126

https://news.un.org/en/story/2021/05/1092982

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utenfra og inn

«-I medisinsk eller psykologisk teori vil som regel psykiske vansker forstås først og fremst som noe som oppstår på innsiden av mennesket og så viser seg på utsiden, mens grunntanken i PTMF er at vansker og fortvilelse bør forstås i den motsatte retningen – utenfra og inn.»

https://erfaringskompetanse.no/nyheter/the-power-threat-meaning-framework-ptmf-som-alternativ-til-dagens-psykiatriske-diagnoser/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Grunnloven er 207 år idag

Vi har ikke like muligheter. Tvangspsykiatriens tvangsinnesperring bryter bevegelsesfriheten og tvangsmedisinering bryter friheten til å bestemme over egen kropp. Tvangsinnesperring må kun tillates ved fare. Tvangsmedisinering må ubeskrivelig strengt forbys, uten unntak. – Min kommentar til Partiet Sentrum: https://twitter.com/partiet_sentrum/status/1394227404617433090

Demokrati betyr at flertallet bestemmer over mindretall. Dessverre fins det ingen mekanismer i demokratiet som ivaretar interessene til mindretall. Vi er prisgitt at flertallet skjønner, hvilket de ikke gjør. Menneskerettighetene er i prinsippet en mekanisme som skal ivareta interessene til mindretall, men demokratiet vedtar bare unntakserklæringer for menneskerettighetene når de vil det. Så menneskerettigheter er ikke verdt papiret de er skrevet på i et demokrati. Vi er fullstendig prisgitt at flertallet skjønner. – Min kommentar til Helsepartiet: https://www.facebook.com/groups/helsepolitikk/permalink/945682302856957/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Katy Perry – Electric

New song released

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Venstre er nå et parti som alle andre partier på Stortinget

To uker siden Venstres landsmøte. De vedtok noe helt annet enn det revolusjonerende for fire år siden. Så nå er Venstre et parti som alle andre partier på Stortinget.

https://www.venstre.no/organisasjon/landsmote/lm2021/vedtak/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar