Det handler om makt, men det handler også om behandlingsmetoder

Det handler om makt, tvangspsykiatri påfører oss mye mer elendighet enn verden forstår. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Men det handler også om behandlingsmetoder, nye behandlingsmetoder trengs, et stort nok mangfold av forskjellige behandlingsmetoder trengs, sånn at alle har en behandlingsmetode som fungerer for dem. Folk er forskjellige, og reagerer forskjellig på å bli utsatt for det samme, folk er veldig mye mer forskjellige enn verden forstår. Mange behandlingsmetoder blir ikke forsøkt, verken individuelt eller i stor skala fordi man begår tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri påfører oss mye mer elendighet enn verden forstår. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til:
https://www.facebook.com/psykologtidsskriftet/posts/1168754956540268

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verken alvorlig sinnslidelse eller manglende samtykkekompetanse skal være grunn for å begå tvang

Det skjer vel at det vedtas en lovendring som gjør såkalt manglende samtykkekompetanse til kriterium for å begå tvangspsykiatri, altså at alvorlig sinnslidelse erstattes av manglende samtykkekompetanse som kriterium. Det er vel det begrepet, altså manglende samtykkekompetanse, som for lengst er vedtatt i den såkalte pasientrettighetsloven, for demente, såkalt utviklingshemmede, og andre.

Så vil de vel argumentere med at nå blir vi ikke lengre diskriminert grunnet psykisk tilstand, siden kriteriet da er det samme for å begå helsetvang overalt i helsevesenet, altså både i psykiatri og andre steder i helsevesenet. Men det flytter bare diskrimineringen, til å gjelde helse, det flytter diskrimineringen fra psykiatrisk tvang til helsetvang… altså manglende samtykkekompetansetvang. Ingen skal utsettes for verken tvangspsykiatri eller andre former for helsetvang med begrunnelse i verken alvorlig sinnslidelse eller manglende samtykkekompetanse eller andre grunner. Ingen skal utsettes for tvangspsykiatri eller andre former for helsetvang, uansett grunn.

Uansett, nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Nødrettstvang er noe annet enn helsetvang. Ingen skal utsettes for verken tvangspsykiatri eller andre former for helsetvang.

Og når man utfører nødrettstvang, hvilket liv reddes man til da……… det må man også spørre seg om….. man skal ikke kunne reddes til hvilket som helst liv…………………. og iallefall ikke til et liv hvor man begår tvangspsykiatri eller andre former for helsetvang…………………

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Og helsetvang må forbys. Tvangspsykiatri og andre former for helsetvang må forbys.

Ingen skal utsettes for tvangspsykiatri. Uansett kriterium, så skal ingen utsettes for tvangspsykiatri, altså ingen skal utsettes for psykiatri mot ens vilje. Tvangspsykiatri er ikke bare psykiatrisk tvang, altså tvang med begrunnelse i psykisk tilstand. Tvangspsykiatri er også psykiatri begått med tvang, uansett grunn.

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Nødrettstvang kan gjøres overalt i samfunnet, også i psykiatrien.

En vakker dag vil verden forstå.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

En vakker dag vil verden forstå

Fra utstillingen «NORSK NATUR. Toril Johannessen og Tue Greenfort» i Museet for samtidskunst.  (Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet / Facebook)

Fra utstillingen «NORSK NATUR. Toril Johannessen og Tue Greenfort» i Museet for samtidskunst.
(Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet / Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Meja – Dindi

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Some day the world will understand

"Almost time for #KylieOnStage! A free exhibition at Arts Centre Melbourne open daily 21 Sep 2016 - 22 Jan 2017 ❣http://bit.ly/28NShxR " (Photo: Kylie Minogue / Facebook)

«Almost time for #KylieOnStage! A free exhibition at Arts Centre Melbourne open daily 21 Sep 2016 – 22 Jan 2017 ❣http://bit.ly/28NShxR » (Photo: Kylie Minogue / Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kylie Minogue – Loving Days

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Some day the world will TRY to understand

And the same for: What I feel.

(Photo: Arcfly)

(Photo: Arcfly)

Some day the world will TRY to understand.

If you don’t understand, you can TRY to understand. Try, and try, and try, and try, and try, and try, and try, and try….

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar