Formidler du din kompetanse som universell sannhet?

Det gjelder innenfor samme kultur også, mennesker med samme kulturelle bakgrunn er også veldig forskjellige. Uansett hvor små grupperinger man deler mennesker inn i, så er det ubeskrivelig mye større forskjeller enn det som psykiatrien og det store flertallet skjønner. Mennesker er forskjellige, det skjønner alle, men vi er veldig mye mer forskjellige enn det som noen til nå har klart å beskrive.

https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/formidler-du-din-kompetanse-som-universell-sannhet

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Å chatte med et menneske er noe annet enn å chatte med en robot

Den viktigste oppgaven til en chatterobot er å vite når den må tilby å overføre chatten til et menneske, sånn at den videre chatten blir til et menneske, og ikke til en utilstrekkelig robot. Mennesker kan sannelig også være utilstrekkelige, men det er likefullt noe annet å chatte med et menneske enn med en robot. Roboter klarer stadig mer, men uansett hvor avanserte de blir, så kan det aldri utelukkes at det ikke fins noen som faktisk trenger å chatte med et menneske.

https://www.facebook.com/funksjonshemmede/posts/10157640375071450

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Angående behandlingskriteriet og Tvangsbegrensningslovutvalget

Behandlingskriteriet er et ord som er innarbeidet over veldig lang tid for å beskrive psykisk helsevernlovens tillatelse til å begå tvang i psykiatrien når det ikke er fare for liv og fysisk helse, for når det er fare gjelder farekriteriet, ikke behandlingskriteriet, det er viktig at den bruken av ordene blir videreført, og ikke kamuflert av Tvangsbegrensningsutvalget som at behandlingskriteriet blir fjernet. De kan ikke si at de fjerner behandlingskriteriet når de faktisk ikke gjør det, men bare omformulerer og innskrenker det, etter dagens/historiens bruk av ordet behandlingskriterium. Behandlingskriteriet er ikke fjernet før all tvang som i dag begås begrunnet med behandlingskriteriet, ikke er lovlig lengre.

2019-09-18

Grussti, ikke steinur. Uansett hvor innskrenket stien måtte bli av gresset, så er det sti, ikke ur.

Tvangsbegrensningslovutvalget (Østenstadutvalget, NOU2019:14) fjerner vel dessverre ikke behandlingskriteriet? Sånn at det kun er et farekriterium igjen? Det er vel dessverre ikke det som de gjør?

De skriver i Nou’en at de fjerner behandlingskriteriet, men det er vel egentlig bare en omformulering til et noe man kan kalle for et sterktbehovkriteritum? Det er jo bare nytale.

At de i tillegg foreslår å innskrenke det, er jo såklart ubeskrivelig bra. Men noen som i dag utsettes for behandlingskriteriet, vil jo fortsatt etter tvangsbegrensningsloven videre også bli utsatt for tvang, selv om det ikke er fare.

At man endrer formuleringer i lovverket, betyr jo ikke at man endrer verken det juridiske eller det kliniske. At færre vil bli utsatt for det, endrer jo ikke det for noen som likevel fortsatt vil bli utsatt for tvang basert såkalt sterkt behov uten at det er fare.

Det som de foreslår er vel å erstatte behandlingskriteriet med et sterktbehovkriterium? At man fortsatt vil kunne bli utsatt for tvang uten at det er fare?

Det er jo bare nytale? At færre utsettes for er det jo ubeskrivelig bra, men det hjelper jo ikke noe som helst for de få som likevel blir utsatt for det.

Skulle man fjernet behandlingskriteriet og kun stått igjen med et farekriterium, så ville man jo ikke trengt såkalt manglende beslutningskompetanse i tillegg, det er uansett en annen diskusjon. At også farekriteriet må endres, både kriteriet og ikke minst også innholdet i det, er jo en annen sak. Men den diskusjonen vil jo ikke skje før dagens farekriterium gjenstår, uten noen som helst behandlingskriterium.

~ o ~

Noen pasienter som utsettes for dagens behandlingskriterium vil jo også bli utsatt for tvang etter tvangsbegrensningsloven?

Tvangsbegrensningslovutvalget skriver at de fjerner behandlingskrititeriet, men det er jo ikke det som fakitsk er realitetene, når de likevel tillater tvang basert på sterkt behov uten at det er fare. Det er jo en videreføring av tvang mot pasienter som idag utsettes for behandlingskriteriet. At det blir færre pasienter som utsettes for sterktbehovtvang enn tvang etter dagens behandlingskriterium endre jo ikke noe for dem som likevel utsettes for tvang.

Dagens behandlingskriteriumstvang foreslås jo av Østenstadutvalget bare å erstattes med et omformulert og innskrenket sterktbehovkriterium, som jo bare er nytale for dagens behandlingskriterium, riktignok skal det ramme færre pasienter, men likevel vil jo det ikke bli noen forskjell for pasienter som likevel vil bli utsatt for det uten at det er fare.

At de i tillegg introduserer et såkalt skadekriterium, som jo ikke har noe som helst med fare å gjøre, kamuflerer jo bare enda mer nytalen til utvalget. Det er jo tvangspsykiatri som skader pasienter, skade er jo noe som påføres fra utsiden, ikke noe som man har utviklet inni seg eller har iboende fra annet opprinnelig før man havnet i psykiatrien.

Uansett, det får bli neste punkt.

Først må jo verden orienteres om at Østenstadutvalget i praksis ikke foreslår å fjerne behandlingskriteriet, de bare omformulerer og innskrenker det.

~ o ~

NOU2019:14 om Tvangsbegrensningsloven fra Østenstadutvalget sier at deres lovforslag fjerner behandlingskriteriet, men at de sier at lovforslaget gjør det, betyr ikke at det er realiteter i det. Det trengs verden å orienteres om, sånn at høringsinstanser er klar over det.

Nou’en skriver altså uansett at behandlingskriteriet blir fjernet etter tvangsbegrensningsloven. Men det skjer altså ikke i realiteten, annet enn gjennom omformuleringer og nytale, og riktig nok innskrenkninger av behandlingskriteriet, men likefullt et behandlingskriterium, selv om de altså kaller det noe annet. Verden trengs å orienteres om den faktafeilen i Nou’en.

Behandlingskriteriet er et ord som er innarbeidet over veldig lang tid for å beskrive lovens tillatelse til å begå tvang i psykiatrien når det ikke er fare, det er viktig at den bruken av ordet blir videreført, og ikke kamuflert som at det blir fjernet. De kan ikke si at de fjerner behandlingskriteriet, når de faktisk ikke gjør det, etter dagens og historiens bruk av ordet behandlingskriterium.

Nou’en skulle vært åpen om at de ikke fjernet innholdet i dagens behandlingskriterium, men at de bare innskrenket det. Det må verden orienteres om.

Lovutvalget kan ikke si at de fjerner behandlingskriteriet når de faktisk ikke gjør det. Det må verden orienteres om. Men nå har forhåpentligvis ikke jeg lest Nou’en godt nok, for det ville jo være skandale om det er tilfelle at de faktisk ikke fjerner behandlingskriteriet, når de skriver i en Norsk Offentlig Utredning at de faktisk gjør det. Det ville jo være skandale om det er tilfelle. Hva enn offentlige utredninger måtte skrive om tvang så må man jo iallefall benytte seg av fakta om hva behandlingskriteriet faktisk er.

Har bare søkt og lest sporadisk veldig lite i Nou’en, så forhåpentligvis er det ikke riktig det jeg påpeker, for da vil det være en skandale, som verden må orienteres om. Altså det vil jo være skandale dersom et offentlig utvalg sier at de fjerner behandlingskriteriet hvis det faktisk ikke er tilfelle, men at det kun blir omformulert og innskrenket. Hvis det er tilfelle så må verden orienteres om det.

Uansett hva man mener om tvang, så må i det minste utredninger baseres på fakta om hva behandlingskriteriet faktisk er. Håper virkelig at det jeg påpeker ikke er tilfelle.

Det ville jo være en skandale dersom utvalgets utredning ikke er basert på fakta om hva behandlingskriteriet faktisk er. Håper virkelig ikke det er tilfelle.

Og med utredning mener jeg jo Norsk Offentlig Utredning, Nou. Alt kan misforstås. Men håper altså virkelig ikke at utvalget som har holdt på med Nou’en i nesten tre år har prestert å misforstå hva behandlingskriteriet er. Det ville jo virkelig vært en skandale. Da trengs virkelig verden å orienteres om det. Håper virkelig ikke det er tilfelle.

De kan jo ikke si at de vil fjerne behandlingskriteriet hvis de i realiteten bare omformulerer og innskrenker det. Da er det jo virkelig en faktafeil som er en sånn skandale at det trengs å bli overskrifter i verden om det. Er klar over at jeg gjentar det flere ganger.

~ o ~

Men behandlingskriteriet har altså i mange, mange år vært brukt som betegnelse på tvang hvor det ikke er fare for verken seg selv eller andre, og det har blitt brukt på tvers av alle sider av bordet, uavhengig av hva man mener om tvang. Når så det foreslås i en offentlig utredning av Østenstadutvalget at indre psykisk lidelse skal kalles for psykisk skade, og at det derfor kan innlemmes i et felles skadekriterium, så er jo det riv ruskende gal begrepsbruk, at man får en forverret psykisk tilstand eller unngår bedring som følge av at man ikke får tvangspsykiatri i psykiatriens øyne, er jo nettopp det som dekkes av begrepet behandlingskriteriet – og innholdet i det blir jo altså ikke fjernet, det bare omformuleres og innskrenkes, og kalles noe annet, det blir jo da riv ruskende galt å si at man foreslår at man fjerner behandlingskriteriet. For i realiteten så fjerner man jo da ikke behandlingskriteriet, man sier bare at man gjør det, mens man i realiteten bare omformulerer og innskrenker det. Men nå håper jeg virkelig at det ikke er tilfelle, at jeg har misforstått Nou’en. For det ville virkelig være en skandale hvis de har misforstått hva behandlingskriteriet er som de jo må ha gjort når de sier at de forslår det fjernet, som jo ikke er tilfelle når det likevel videreføres i en omformulert og innskrenket variant. Håper virkelig ikke det er tilfelle, det vil være en skandale. Det er tross alt ikke et hvilket som helst dokument som da driver med nytale, og ikke fakta.

Hvis man fjernet behandlingskriteriet, så ville man kun ha igjen farekriteriet, som også mye kan sies om, men da ville jo iallefall fakta ikke vært noe å diskutere, da ville man altså ikke i tillegg istedenfor alvorlig sinnslidelse introdusert begreper som sterkt behov og skadekriterium på tilstander som ikke har noe som helst med fysisk fare å gjøre i det hele tatt. At psykiske tilstand uansett årsak rammer en selv psykisk er ikke psykisk skade, det er jo psykisk lidelse, enten det er påført fra utsiden, herunder også påført av tvangspsykiatri og andre former for psykiatri, eller har utviklet seg av selv, så er det uansett ikke den psykiske lidelsen som skader en selv, at den representerer smerte og funksjonsnedsettelse er noe helt annet, og at ens psykiske tilstand kan skade andre psykisk, er et helt annet tema. Man må skille mellom fysisk skade og psykisk skade, det er jo fundamentalt forskjellige ting, ikke at det er ene er mindre ille enn det andre, det er jo individuelt, men det er jo uansett totalt forskjellige ting, som utvalget presterer å blande sammen. Hadde man faktisk fjernet behandlingskriteriet, og ikke bare sagt at man gjorde det, så ville man kun hatt dagens farekriterium igjen, som altså brukes om fysisk fare for seg selv og andre. At både innholdet i det og også kriteriet i seg selv også må diskuteres er jo også klart. Men det blir jo ikke i fokus før behandlingskriteriet faktisk er fjernet, og ikke bare omformulert og innskrenket.

Men nå har jeg vel snart skrevet mer om dette enn jeg har lest om det i Nou’en, håper virkelig det er noe jeg har misforstått. For de kan virkelig ikke si at de fjerner behandlingskriteriet, når de bare omformulerer og innskrenker det, for behandlingskriteriet er jo dagens betegnelse som har vært brukt i mange, mange år, det er jo fakta om hva behandlingskriteriet er, de kan jo ikke da flytte deler av det til felles kriterier for tvang, og si at behandlingskriteriet da er fjernet, for det er det ikke før all tvang som i dag begås begrunnet etter behandlingskriteriet er fjernet. Ser uendelig masse frem til behandlingskriteriet blir fjernet, men noe kan dessverre tyde på at Tvangsbegrensningsloven ikke gjør det, utvalget sier bare at de gjør det, mens de i realiteten bare omformulerer og innskrenker det. Håper virkelig det er noe jeg har misforstått. For ellers vil det være en skandale for utvalget. Behandlingskriteriet er dagens behandlingskriterium. Når utvalget sier at de vil fjerne behandlingskriteriet, så må det såklart være dagens innhold i behandlingskriteriet, ikke en nytale fra dem om hva de måtte mene at det skulle være.

Dagens farekriterium er: «utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse». Altså ikke bare fare for liv, men også fare for helse, men det betyr jo fare for fysisk helse, altså for å skade andres fysiske helse eller skade seg selv gjennom fysisk selvskading. At også psykiske tilstander kan forverre ens psykiske helse eller unngå bedring av ens psykiske helse, er jo noe annet, det er jo nettopp det som innbefattes av behandlingskriteriet. Å omdefinere fare til å handle om fare for å forverre ens psykisk helse, blir jo å flytte dagens behandlingskriterium til et utvidet farekriterium iforhold til dagens, men det blir jo riv ruskende galt å kalle det et utvidet farekriterium, for når ens psykiske helse forverres eller unngås bedring, så handler det jo ikke om man skader seg selv psykisk, det er jo riv ruskende galt å kalle det for skade, for det at en iboende psykisk tilstand forverres eller unngås bedring er jo at en opprinnelig iboende psykisk tilstand naturlig utvikler seg, det er jo naturens gang, at man ikke med sin vilje gjør noe eller ikke det andre mener man skal gjøre for å forbedre sin psykiske helse handler jo ikke om at man skader sin psykisk helse, det dreier seg jo om at naturen går sin gang. Skade påføres utenfra, sykdom utvikler seg innenfra, så kaller jeg sykdom for opprinnelig tilstand, siden sykdom er et belastet begrep for mange innen psykisk helse. Men man må uansett skille mellom det som påføres utenfra og det som utvikler seg innenfra mennesket. Skade påføres utenfra, det opprinnelige utvikler seg innenfra mennesket. Tvertimot er det jo tvangspsykiatri og andre former for tvang som påfører skade. Uansett, at ens psykiske tilstand forverres eller unngås bedring, dekkes jo ikke av dagens farekriterium, for det dreier seg jo fare for liv eller fysisk helseskade, at man påfører seg selv eller andre fysisk helseskade, ikke psykisk helse, for at ens egen psykisk helse forverres eller unngås bedring eller kall det whatever, det dekkes jo av behandlingskriteriet. Behandlingskriteriet dreier seg om psykisk helse som blir forverret eller unngås bedring, altså psykisk helse. Mens farekriteriet dreier seg om fare for liv eller fysisk helse, ikke psykisk helse. Det er dagens bruk og praksis av de to kriteriene. Og det blir jo da riv ruskende galt å flytte en omformulert og innskrenket versjon over til et utvidet og talt feilaktig navngitt farekriterium, da burde jo man jo i det minste heller kalt det omdefinert behandlingskriteriet for sterktbehovkriterium, som jo man kan ha uten at det er fare, hvor man idag altså utsettes for behandlingskriteriet, som jo færre skal kunne bli utsatt for etter tvangsbegrensningsloven, men likefullt vil jo noen, i det minste en eneste person til slutt kunne bli utsatt for det, uten å være til fare. Hvorfor i alle verdens navn skal utvalget omformulere en rekke av dagens veletablerte begreper som har vært sånn i mange, mange år, på tvers av hvilke synspunkter man måtte ha på tvang, så har det jo iallefall ikke vært noe problem å forholde seg til hva som ligger i de forskjellige betegnelse, formuleringene, ordene, som jo nå utvalget omformulerer, både behandlingskriteriet og farekriteriet/skadebegrepet. En ting er det at man omformulerer det, men da må man jo kalle det for noe nytt, og ikke legge noe nytt i gamle, veletablerte ord, begreper, formuleringer, som jo idag alle skjønner hva gjelder på tvers av forskjellige aktører måtte mene om tvang.

At også psykiske tilstander som jeg kaller opprinnelig lidelse og andre kaller for sykdom også kan blitt påført av andre mennesker eller andre sosiale systemer, er jo klart, men det er jo iallefall en psykisk tilstand man slet med før man havnet i psykiatrien, det er det jeg mener med opprinnelig tilstand, og som andre kaller for sykdom. Men når man så er i psykiatrien eller i et behandlingssystem, så er det jo viktig å skille mellom hva som pasienten hadde med seg før den kom dit og hva som psykiatrien/behandlingssystemet påfører. Den psykiske tilstanden som pasienten hadde opprinnelig før den møtte psykiatrien/behandlingssystemet, som andre kaller sykdom, uansett hvordan det iboende opprinnelige psykiske måtte utvikle seg, så er det jo ikke skade, det er jo naturens gang. Og det er det som dekkes av behandlingskriteriet. Å omdefinere det og andre begrepet blir jo å endre fakta, det blir jo endre veletablerte ord og uttrykk som har fungert på tvers av alle sider av bordet uansett aktører og hva man måtte mene om tvang. Et utvalg kan ikke da si at man fjerner behandlingskriteriet, når man i realiteten kun innskrenker og omformulerer det til å bli noe annet enn det som alle aktører uansett whatever man måtte mene om tvang har brukt som veletablert begrep, formulering, ord om hva som er innholdet i behandlingskriteriet. Selve ordet behandlingskriteriet skrives jo ikke dagens lovtekst, hvem som brukte ordet først, vet jeg ikke, men det er jo uansett veletablert og kjent for alle hva som er i begrepet. Utvalget kunne sagt at de innskrenket behandlingskriteriet, ikke fjernet det. Selv om såklart det ubeskrivelig beste ville vært om det i realiteten fjernet behandlingskriteriet, og ikke bare sa at de gjorde det.

Men, nå håper jeg jo altså at jeg har misforstått hva utvalget faktisk sier, for ellers ville det altså være en skandale. For man kan endre på både lov og praksis uten å endre på veletablerte ord, betegnelser, formuleringer. Man kan introdusere nye ord, betegnelser og formuleringer, uten å endre på de eksisterende. Håper virkelig jeg har misforstått det lille jeg har lest i Nou’en om behandlingskriteriet, som de istedenfor å si at de fjernet det, skulle sagt at de innskrenket, selv om såklart det ubeskrivelig beste ville vært om de faktisk fjernet behandlingskriteriet, og ikke bare sa at de gjorde det. Håper virkelig at jeg har misforstått dem. Hvis de har misforstått eller omformulert hva behandlingskriteriet er/var, så er det en skandale. Det forkludrer jo hele diskusjonen, til å da dreie seg hva som ligger i de forskjellige ordene, begrepene og formuleringene – og ikke til å da si ens synspunkter på selve tvangen, som jo det er det som det dreier seg om. Men skal man si hva mener om ting, så må man jo ha utvetydige, veletablerte ord, begrepet og formuleringer å diskutere ut fra. Og behandlingskriteriet er altså blant slike veletablerte ord, begreper, formuleringer som alle på tvers av man man måtte mene om tvang iallefall vet hva betyr på tvers av alle aktører innen psykisk helse – inntil dette utvalget, Tvangsbegrensningslovutvalget.

2019-09-18 - 2

Fremovernedoverlentekstrahake, ikke dobbelthake.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

FAP – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka har startet ny nettside

http://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

System Changes for a Green Mental Health Movement

«What is a Green Movement? A Green Movement respects and supports the choices and interests of people who encounter mental health challenges in order to sustain healthy environments of living and working.»

https://education.madinamerica.com/p/system-change-green-mental-health-movement/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

HyperloopTT – Once in a Lifetime

https://www.hyperloop.global/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsløp i psykiske helsetjenester (Fellesaksjonen) søker administrasjonssekretær i 20% nyopprettet stilling.

http://medisinfrietilbud.no/sekretaer-sokes/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar