Some day the world will understand

(Photo: United Bible Socities / Facebook)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

For people with disabilities, it’s not about care, but about support

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21288&LangID=E

Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Den som ser…

Vi er ikke ansvarlige for det vi ser, hvis vi skulle vært ansvarlige for det vi ser, så ville vi måtte prøve å rette opp alt det gale vi ser, og det har ingen mulighet til – og noen av oss har mer enn nok med å prøve å rette opp i det som kommer fra oss selv, selv om vi ikke har skyld i det, så har vi ansvar for det.

Så, vi må skille mellom skyld og ansvar, det er riktig, der er jeg på linje med ham, selv om jeg jo ikke vet hvorvidt han skiller mellom det, noen bruker jo ordene skyld og ansvar om hverandre, nærmest som synonymer, selv om de altså er to fundamentalt forskjellige ord, altså skyld og ansvar.

Men, selv om vi verken har skyld eller ansvar for mye av det vi ser, så betyr jo ikke det at vi ikke kan gjøre noe for å endre det vi ser, selv om vi altså verken har skyld eller ansvar, men det er jo så mye vi ser i verden at ingen har mulighet til å gjøre noe med alt, som vi jo jo måtte gjort om vi hadde ansvaret for det, selv om vi ikke har skylden for det. Uansett, han burde brukt et annet ord enn ansvar, men hvilket ord har jeg ennå ikke kommet på.

De/den/det som er årsaken, har skylda. Den som rammes, har ansvar. Men den som ser det, hva har den….. verken skyld eller ansvar, men…. hvilket ord….

Kommentar til:
https://www.facebook.com/sitertesitater/posts/1223275294392475

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Tvangspsykiatri er årsak til lidelse, for å si det mildt

Årsaksforklaringer må det forskes mer på, ikke mindre, herunder forskning på negative konsekvenser av det å bli utsatt for tvangspsykiatri og andre former for psykiatri – og det må forskes på behandlingsmetoder for lindring og helbredelse fra det. Psykiatrien forveksler negative konsekvenser av sine egne metoder med symptomer på pasientens opprinnelige lidelse. Psykiatrien er årsak til lidelse som er ekstremt mye verre enn pasientens opprinnelige lidelse, for å si det mildt. Tvangspsykiatri påfører mye mer elendighet enn verden forstår. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til:
http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/forskningsprogrammer-ma-ta-utgangspunkt-folks-behov/
https://www.facebook.com/erfaringskompetanse/posts/10155121265967079

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Beyoncé – Halo

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av å bli sett, og anerkjent, for den vi er – tvangspsykiatri er å bli oversett, og overkjørt

Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av å møte hverandre i frihet, uten stengsler, uten gjerder som skaper avstand – tvangspsykiatri er å møtes med både synlige stengsler, gjennom tvangsinnesperring, og usynlige stengsler, til og med langt inn i hjernene går de med sine kjemikalier, både poliklinisk og på sengeposter, mot vår dypeste vilje, gjennom sin tvangsmedisinering. Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av å bli sett, og anerkjent, for den vi er – tvangspsykiatri er å bli oversett, og overkjørt, mot vår dypeste vilje, for å bli noe annet enn den vi er. Tvangspsykiatri er det stikk motsatte av et Norge som er rikt i sitt mangfold, hvor man kan få være som man er – tvangspsykiatri er å prøve å endre mennesker med diktatoriske metoder, til og med langt inn i hjernene våre går de altså gjennom sin tvangsmedisinering.

Verken Norge eller andre land har ekte frihet! Tvangspsykiatri bryter grunnleggende friheter som tankefriheten, følelsesfriheten, ytringsfriheten, friheten til å bestemme over egen kropp og bevegelsesfriheten. Tanker og følelser og ytringer som oppfyller psykiatriske diagnoser blir forsøkt endret gjennom tvangspsykiatri, til og med langt inn i hjernene våre går de altså, mot vår dypeste vilje, gjennom sin tvangsmedisinering. Et land vil bli det første til å forby tvangspsykiatri, deretter vil land etter land følge etter, inntil tvangspsykiatri har blitt forbudt i alle verdens land. Tiden vil vise hvilket land som blir først.

Tvangspsykiatri medfører at mange behandlingsmetoder ikke blir forsøkt, verken individuelt eller i stor skala, tvangspsykiatri hindrer at nye, utradisjonelle metoder får blomstre frem og bli utviklet. Vi trenger en psykisk helsetjeneste med et stort nok mangfold av forskjellige metoder, sånn at alle har en metode som fungerer for dem. Folk er forskjellige og trenger forskjellige behandlingsmetoder, folk er veldig mye mer forskjellige enn det som verden forstår.

Tvangspsykiatri påfører oss mye mer elendighet enn verden forstår. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt. Nødrettstvang er noe annet enn tvangspsykiatri. Tvangspsykiatri må forbys, for å si det mildt.

Kommentar til:
https://www.facebook.com/kristeligfolkeparti/posts/10154081922466373

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ 

♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥  ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar